Giới thiệu tổ chức

Nghiên cứu, sáng tạo, hành động

Youth Lab for Social Innovation là một dự án nghiên cứu học thuật hướng đến sáng tạo cộng đồng, trực thuộc Miyork Organization. Chúng tôi chào đón các bạn học sinh - sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ mong muốn tìm hiểu và tham gia các dự án nghiên cứu khoa học, từ đó ứng dụng kết quả nghiên cứu vào các dự án xã hội mình khởi tạo và đồng hành.

  • Đồng nghiên cứu và hỗ trợ các dự án học sinh - sinh viên phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của dự án.
  • Tổ chức các khóa nghiên cứu định lượng cho các bạn trẻ yêu thích nghiên cứu khoa học xã hội.
  • Cung cấp các hỗ trợ đánh giá đơn giản dữ liệu qua SPSS, AMOS, SEM-PLS, hiệu đính nhanh ngôn ngữ, và kiểm tra đạo văn.

Nghiên cứu

Nghiên cứu lấy con người làm trung tâm nhằm giải quyết các khó khăn của cộng động và xã hội.

Học tập

Nhà nghiên cứu trẻ cùng nhau thực hành nghiên cứu, thu thập dữ liệu và hoàn thành bản thảo khoa học.

Ứng dụng

Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào vận hành các dự án khởi nghiệp và dự án xã hội.

Sáng tạo

Khởi tạo dự án xã hội - khởi nghiệp dựa trên dữ liệu khoa học nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Việt Nam.

Định hướng nghiên cứu

Nghiên cứu sáng tạo cộng đồng
hướng tới phát triển bền vững

3
Nghiên cứu đã công bố
25
Thực tập sinh nghiên cứu
12
Nghiên cứu đang thực hiện

Dự án nghiên cứu

Nghiên cứu đang thực hiện

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận, sẵn sàng và áp dụng các ứng dụng mHealth trong bối cảnh các quốc gia đang phát triển

Thái độ của xã hội đối với việc sử dụng hệ thống giám sát (CCTV) trong việc giải quyết bạo lực học đường

Triển khai phương pháp học tập tích hợp vườn cây trong chương trình giáo dục Việt Nam

Nhận thức và yêu cầu của người Chăm Bani đối với bản sắc tôn giáo-pháp lý: Bồi dưỡng sự hiểu biết và cảm thông để ngăn ngừa xung đột tôn giáo và tranh chấp chính trị

Thúc đẩy thương hiệu thời trang bền vững ở các nước đang phát triển: Nghiên cứu dùng phương pháp hỗn hợp từ quan điểm của người mua sắm trẻ tuổi

Tác động của việc phân loại trường chuyên và thường đến tư duy và sự phát triển của học sinh

Đội ngũ của chúng tôi

Nhóm Nghiên Cứu

Trần Anh Khoa

Nghiên cứu trưởng

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Nghiên cứu trưởng

Đàm Gia Ninh

Quản lý dự án

Sự kiện đóng góp cộng đồng

Khóa học nghiên cứu định tính cho học sinh Trung Học Phổ Thông

  • Trực tuyến qua Zoom
  • Tháng 8 - Tháng 9 năm 2021

nghiên cứu đã công bố

Các Nghiên Cứu Gần Đây Trên Danh Mục SCOPUS/ISI